Гаранция

Гаранцията е валидна за територията на Република България.

Гаранцията за куфари е една година, за останалите продукти е тридесет дни.

Гаранцията се отнася за фабрични дефекти: дефекти, възникнали при нормална експлоатация през гаранционния период. В този случай Ние носим отговорност за отстраняване на дефекта или ако това не е възможно за замяна с друг продукт.

Срокът за уреждане на рекламацията е 20 работни дни от датата на предявяване на рекламацията.

Гаранцията се предоставя в съответствие с изискванията на ЗЗП чл.108 и чл.119.
Тази гаранция не покрива щети, възникнали вследствие на неправилна употреба, екстремни температури, влага, естествено износване на материалите или неоторизирано разглобяване!

Нашата препоръка: Проверявайте своя багаж веднага след получаването му от авиокомпанията, с която пътувате. При установяване на щета, причинена по време на пътуването, предявете незабавно претенциите си още на летището. Нашата гаранция не важи в този случай.

Телефон за рекламации: 0896670444