Операции през ВПОС

За заплащане може да ползвате услугата Виртуален пос терминал, който обработва карти VISA, MASTERCARD и БОРИКА.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.