ОПИК 2014-2020
ОПИК 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за спавяне с последиците от COVID-19