ОПИК 2014-2020
10 декември 2020

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, BG16RFOP002-2.073 Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от COVID-19. Размерът на получената БФП е 9300лв, от които 7905лв европейско финансиране, а 1395лв национално съфинансиране. Общата стойност на проекта е 173000000лв, като 147050000лв от европейския фонд за регионално развитие, а 25950000лв са национално съфинансиране. Период на изпълнение: начало 01.09.2020г и край 01.12.2020г

прочети още

Нашите съвети за избора на подходящ куфар при пътуване, разяснявайки ви някои тънкости по въпроса. Ще ви представим и полезни съвети и неща, за които трябва да помислите....

прочети още